fredag 24 oktober 2008

Loneliness

"Lonely people often experience a subjective sense of inner emptiness or hollowness, with feelings of separation or isolation from the world."

- Wikipedia

Känner inte alla människor så här ibland? Är det priset man får betala för att ha en "utvecklad" hjärna??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar